Bestyrelsen

Bestyrelsen for Frederikssund Viseklub har følgende sammensætning:

Formand
Jørgen Adsersen
Isefjordvej 15, Kulhuse

3630 Jægerspris
Tlf. 47 31 33 35
E-mail: ja@frederikssund-viseklub.dk

Kasserer
Hanne Jørgensen
Sydkajen 10, 2. th.
3600 Frederikssund
Tlf. 21 20 75 72
E-mail: hj@frederikssund-viseklub.dk

PR-ansvarlig

Susanne Lærkholm 
Nygade 1C nr. 26
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 08 02
E-mail: sl@frederikssund-viseklub.dk

Sekretær
Lone Nørregaard
Sydkajen 16, 1. tv.
3600 Frederikssund
Tlf. 22 56 57 60
E-mail: ln@frederikssund-viseklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Thornsen

Strandvej 58

3630 Jægerspris

Tlf. 21 79 70 94

Suppleant
Tove Studsgaard
Abildgård 4
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 28 25

Suppleant
Henni Lærkholm
Sydkajen 16, st. th.
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 09 05